Vultr.com - Instant Cloud Server Deployment
SEARCH BY
MATCHING
PLAYING
LOCATED IN
MATCHING
PLAYING
LOCATED IN
SERVER VARIABLE
VALUE (OPTIONAL)
PLAYING
LOCATED IN
PLAYING
LOCATED IN
MATCHING
PLAYING
LOCATED IN
MATCHING
MATCHING
PLAYING
LOCATED IN
BEGINS WITH
LOCATED IN
BEGINS WITH
LOCATED IN
BEGINS WITH
LOCATED IN
ADVERTISEMENT
ADD A SERVER TO GAMETRACKER!
SEARCH RESULTS
Searching: Counter Strike 1.6 Servers Remove in Pakistan Remove
PREV 1 2 NEXT View 15 25 50 items per page
Rank Gm Server Name Players Loc IP:Port Server Map
88. CS EmiRaTeS-G@MInG |͇̿V͇̿I͇̿P͇̿| ® |͇̿p͇̿u͇̿b͇̿l͇̿i͇̿c͇̿| 29/32 151.80.113.111:27015 de_dust2
90. CS [XGC] Exteme GamerZ | Free VIP 24/7 + Multi Jump 31/32 145.239.116.167:27015 de_dust2
134. CS PSL Gaming <3 | Public [FREE-VIP] 17/32 91.134.219.112:27020 de_dust2_2x2
149. CS Assassin'S [COD:MW4] [WINTER UPDATE] 16/32 95.156.232.13:27015 de_dust2_2x2_zima
233. CS [RPG] Royal PAK-Gamerz | Free VIP + Multi Jumps 10/32 54.37.163.184:27015 de_dust2
259. CS {ISI} ExtremE GaminG PubliC Free VIP/Admin 𝟐𝟒/𝟕* |͇̿V͇̿I͇̿ 18/32 138.201.172.217:27015 de_dust2
636. CS AFRIDI-Public FreeVIP+Fastdl+24/7 (Fast Server) 8/32 145.239.116.173:27015 de_dust2_long_short
923. CS ISI | Xtreme Gaming AFK | FREE |͇̿V͇̿I͇̿P͇̿/ADMINSHIP ® | 24/7. 15/17 138.201.172.217:27020 afk_6killer
976. CS Pak-Sky Arena-|-DeathMatch+FUN 10/32 157.175.112.32:27017 awp_india
1157. CS AFRIDI-GaminG @ Public |Free VIP| 7/32 139.99.91.13:27015 de_dust2_2x2
1184. CS PSL Gaming <3 | AFK [24/7] 9/15 86.105.49.97:27021 PSL_afk_6killer
1314. CS [Bqto] Barrio Union Oficial #1 21/32 89.40.119.92:27037 big_city2
1342. CS Pak-Sky Arena-|-Automix 1 10/10 157.175.112.32:27018 de_dust2
1453. CS [PZ]- Public [Free VIP +FUN] 24/7 12/32 37.59.222.3:27015 de_dust2_2x2
1647. CS Pak-Sky Arena-|-Automix 2 0/10 157.175.112.32:27019 de_dust2
1686. CS [RPG] Gaming AFK Server 6/16 54.37.163.184:27016 afk_6killer
1738. CS PSL Gaming <3 | Small Maps 8/11 91.134.219.112:27021 35hp_2
1906. CS Pak-Sky Arena-|-AFK [RankLevels] 6/14 157.175.112.32:27016 afk_6killer
1926. CS PAK CsNH | Official Public [24/7] 4/32 193.70.76.171:27017 de_dust2_2x2
1945. CS AFRIDI-AFK Knife+VIP+Fastdl+24/7 (Fast Server) 6/18 145.239.116.173:27016 afk_6killer
2004. CS [BUNERI] Gaming | SmallMaps 24/7 (Fast Server) 7/18 145.239.116.173:27014 afk_6killer
2023. CS Pakistan Gamerz de_dust2_long ONLY Free-VIP|24/7 2/24 145.239.165.239:27016 de_dust2_long
2081. CS Pak-Sky Arena-|-Classic [VIP+RankLevels] 2/24 157.175.112.32:27015 de_dust2_long_short
2382. CS Pakistan Gamerz AFK | Free-VIP | 24/7 3/24 145.239.165.239:27017 afk_6killer
2417. CS XGC / Pakzone | AFK 2/14 145.239.116.167:27016 afk_6killer
2519. CS ||ʟʏᴀʀɪ ɢᴀᴍɪɴɢ|| |͇̿ᴠ͇̿ɪ͇̿ᴘ͇̿| ® |͇̿|ᴘᴜʙʟɪᴄ|͇̿| 2/32 51.254.182.106:27017 de_dust2
2530. CS Pak-Sky Arena-|-Match Server 2/12 157.175.112.32:27020 de_dust2
2544. CS Toxic Gaming | Afk 24/7 2/18 151.80.113.111:27010 afk_6killer
2568. CS Half-Life 2/18 54.37.163.184:27018 aim_headshot
2587. CS Sarbaaz Gaming | Small Maps 2/14 103.245.195.22:27018 cs_747
2666. CS [BUNERI] Public | FreeVip+24/7 Online (Fast Server) 2/32 51.75.71.67:27015 de_dust2
2677. CS Pakistan Gamerz | Zombie Plauge 6.2 official | 24/7 2/32 145.239.165.239:27015 zm_fox
2703. CS Cs 1.6 Best Gaming Arena! | Gaming.GaloreHost.com 2/32 54.169.128.9:27015 fy_snow
2712. CS [Legend] Gaming | Public FreeVIP+Fastdl+24/7 (Fast Server) 2/32 51.77.201.113:27015 de_dust2_long_short
2712. CS Pakistan Gamerz FUN Server | 24/7 2/32 145.239.165.239:27019 de_dust2_2x2_snow
2724. CS [RGC] Royal GaminG Zombie Escape + [VIP | Levels | FDL] | (09h - 12h Free VIP) 2/32 54.37.163.184:27017 ze_area51_v1
2803. CS [PAK][LyariNet] AFK Server 0/12 103.245.195.130:27015 afk_6killer
2897. CS AFRIDI-GaminG-Furien @ Server 2/20 139.99.91.13:27018 de_dust2
2918. CS Sarbaaz Gaming | Afk_6Killer 6/12 103.245.195.22:27016 afk_6killer
2930. CS [Ngc] NeW Gaming Community 2/12 139.99.91.13:27020 afk_6killer
3370. CS [KGB] [LyariNet] Zombie Plague 1/32 92.222.91.201:27016 zm_fox
3395. CS Sarbaaz Gaming | Public 24/7 0/32 103.245.195.22:27017 de_dust2_long_short
3582. CS Sarbaaz Gaming | Automix 1 2/10 103.245.195.22:27015 de_dust2
3588. CS NS Community | AFK 24/7 0/16 86.105.49.97:27020 afk_6killer
3761. CS [Legend] Gaming | AFK Knife+VIP+Fastdl+24/7 (Fast Server) 0/18 51.77.201.113:27016 afk_6killer
3904. CS Public Hosting | Sponsored By OBHost 0/32 152.89.245.200:27015 afk_6killer
3999. CS PAK CsNH | CSDM Server [24/7] 0/20 193.70.76.171:27015 de_inferno
4004. CS [PAK][LyariNet] Automix 1 0/10 103.245.195.130:27017 de_dust2_long
4035. CS [PAK][LyariNet] Automix 2 0/10 103.245.195.130:27018 de_dust2_long
4104. CS Sarbaaz Gaming | Automix 2 0/10 103.245.195.22:27019 de_nuke
Rank Gm Server Name Players Loc IP:Port Server Map
PREV 1 2 NEXT View 15 25 50 items per page
Counter Strike 1.6 Game Servers from $0.49/Private Slot!
GAMESERVERS