Vultr.com - Instant Cloud Server Deployment
SEARCH BY
MATCHING
PLAYING
LOCATED IN
MATCHING
PLAYING
LOCATED IN
SERVER VARIABLE
VALUE (OPTIONAL)
PLAYING
LOCATED IN
PLAYING
LOCATED IN
MATCHING
PLAYING
LOCATED IN
MATCHING
MATCHING
PLAYING
LOCATED IN
BEGINS WITH
LOCATED IN
BEGINS WITH
LOCATED IN
BEGINS WITH
LOCATED IN
ADVERTISEMENT
ADD A SERVER TO GAMETRACKER!
SEARCH RESULTS
Searching: Counter Strike 1.6 Servers Remove in Pakistan Remove
PREV 1 2 NEXT View 15 25 50 items per page
Rank Gm Server Name Players Loc IP:Port Server Map
90. CS [XGC] Exteme GamerZ | Free VIP 24/7 + Multi Jump 19/32 145.239.116.167:27015 de_dust2
105. CS EmiRaTeS-G@MInG |͇̿V͇̿I͇̿P͇̿| ® |͇̿p͇̿u͇̿b͇̿l͇̿i͇̿c͇̿| 8/32 151.80.113.111:27015 de_dust2
142. CS PSL Gaming <3 | Public [FREE-VIP] 9/32 91.134.219.112:27020 de_dust2_2x2
150. CS Assassin'S [COD:MW4] [WINTER UPDATE] 4/32 95.156.232.13:27015 de_dust2_2x2_zima
237. CS [RPG] Royal PAK-Gamerz | Free VIP + Multi Jumps 5/32 54.37.163.184:27015 de_dust2
239. CS {ISI} ExtremE GaminG PubliC Free VIP/Admin 𝟐𝟒/𝟕* |͇̿V͇̿I͇̿ 7/32 138.201.172.217:27015 fy_Snow
574. CS AFRIDI-Public FreeVIP+Fastdl+24/7 (Fast Server) 6/32 145.239.116.173:27015 de_dust2_long_short
786. CS ISI | Xtreme Gaming AFK | FREE |͇̿V͇̿I͇̿P͇̿/ADMINSHIP ® | 24/7.P͇̿| ® | 9/15 138.201.172.217:27020 afk_6killer
995. CS Pak-Sky Arena-|-DeathMatch+FUN 8/32 157.175.112.32:27017 awp_india
1157. CS PSL Gaming <3 | AFK [24/7] 6/15 86.105.49.97:27021 PSL_afk_6killer
1177. CS AFRIDI-GaminG @ Public |Free VIP| 9/32 139.99.91.13:27015 de_dust2_2x2
1283. CS Pak-Sky Arena-|-Automix 1 2/10 157.175.112.32:27018 de_dust2
1358. CS [PZ]- Public [Free VIP +FUN] 24/7 4/32 37.59.222.3:27015 De_dust2x2
1508. CS Pak-Sky Arena-|-Automix 2 0/10 157.175.112.32:27019 de_dust2
1654. CS [RPG] Gaming AFK Server 2/16 54.37.163.184:27016 afk_6killer
1683. CS PSL Gaming Small Maps 0/11 91.134.219.112:27021 aim_map
1780. CS AFRIDI-AFK Knife+VIP+Fastdl+24/7 (Fast Server) 0/18 145.239.116.173:27016 AGC_afk_6killer
1855. CS Virtual Public 24/7 # VIP FREE 4/32 89.40.119.92:27037 as_oilrig
1884. CS PAK CsNH | Official Public [24/7] 2/32 193.70.76.171:27017 de_dust2_2x2
1927. CS Pak-Sky Arena-|-AFK [RankLevels] 2/14 157.175.112.32:27016 afk_6killer
2009. CS [BUNERI] Gaming | SmallMaps 24/7 (Fast Server) 2/18 145.239.116.173:27014 afk_6killer
2075. CS Pakistan Gamerz de_dust2_long ONLY Free-VIP|24/7 3/24 145.239.165.239:27016 de_dust2_long
2095. CS Pak-Sky Arena-|-Classic [VIP+RankLevels] 3/24 157.175.112.32:27015 de_dust2_long_short
2370. CS Pakistan Gamerz AFK | Free-VIP | 24/7 2/24 145.239.165.239:27017 afk_6killer
2407. CS XGC / Pakzone | AFK 2/14 145.239.116.167:27016 afk_6killer
2516. CS ||ʟʏᴀʀɪ ɢᴀᴍɪɴɢ|| |͇̿ᴠ͇̿ɪ͇̿ᴘ͇̿| ® |͇̿|ᴘᴜʙʟɪᴄ|͇̿| 2/32 51.254.182.106:27017 de_dust2
2544. CS [RPG] Small Maps Server 2/18 54.37.163.184:27018 aim_headshot
2554. CS Pak-Sky Arena-|-Match Server 0/12 157.175.112.32:27020 de_westwood
2562. CS Toxic Gaming | Afk 24/7 2/18 151.80.113.111:27010 afk_6killer
2575. CS Sarbaaz Gaming | Small Maps 2/14 103.245.195.22:27018 awp_india
2642. CS [BUNERI] Public | FreeVip+24/7 Online (Fast Server) 2/32 51.75.71.67:27015 de_dust2
2660. CS Pakistan Gamerz | Zombie Plauge 6.2 official | 24/7 2/32 145.239.165.239:27015 zm_fox
2696. CS [Legend] Gaming | Public FreeVIP+Fastdl+24/7 (Fast Server) 2/32 51.77.201.113:27015 de_dust2_long_short
2701. CS Pakistan Gamerz FUN Server | 24/7 2/32 145.239.165.239:27019 de_dust2_2x2_snow
2711. CS [RGC] Royal GaminG Zombie Escape + [VIP | Levels | FDL] | (09h - 12h Free VIP) 2/32 54.37.163.184:27017 ze_area51_v1
2792. CS [PAK][LyariNet] AFK Server 3/12 103.245.195.130:27015 afk_6killer
2990. CS AFRIDI-GaminG-Furien @ Server 2/20 139.99.91.13:27018 de_dust2
3075. CS Sarbaaz Gaming | Afk_6Killer 0/12 103.245.195.22:27016 afk_6killer
3283. CS [Ngc] NeW Gaming Community 7/12 139.99.91.13:27020 de_dust2_2x2
3352. CS [KGB] [LyariNet] Zombie Plague 1/32 92.222.91.201:27016 zm_fox
3523. CS Sarbaaz Gaming | Public 24/7 0/32 103.245.195.22:27017 de_dust2_long_short
3571. CS NS Community | AFK 24/7 2/16 86.105.49.97:27020 afk_6killer
3877. CS Public Hosting | Sponsored By OBHost 0/32 152.89.245.200:27015 afk_6killer
3899. CS [Legend] Gaming | AFK Knife+VIP+Fastdl+24/7 (Fast Server) 0/18 51.77.201.113:27016 afk_6killer
4012. CS PAK CsNH | CSDM Server [24/7] 0/20 193.70.76.171:27015 de_inferno
4053. CS Sarbaaz Gaming | Automix 1 0/10 103.245.195.22:27015 de_dust2
4084. CS Sarbaaz Gaming | Automix 2 0/10 103.245.195.22:27019 de_dust2
4118. CS Match Server 0/32 139.99.91.13:27019 de_dust2
4142. CS [PAK][LyariNet] Automix 2 0/10 103.245.195.130:27018 de_dust2_long
4166. CS [PAK][LyariNet] Automix 1 0/10 103.245.195.130:27017 de_dust2_long
Rank Gm Server Name Players Loc IP:Port Server Map
PREV 1 2 NEXT View 15 25 50 items per page
Counter Strike 1.6 Game Servers from $0.49/Private Slot!
GAMESERVERS