Vultr.com - Instant Cloud Server Deployment
TeamSpeak 3 GameFuture.pl💎 Przyszłość zaczyna się tutaj 146.59.12.68:9987 - TeamSpeak 3 Server in Poland
SERVER VARIABLES
Updated once every 24 hours
connection_bandwidth_received_last_minute_total 14538
connection_bandwidth_received_last_second_total 14330
connection_bandwidth_sent_last_minute_total 319
connection_bandwidth_sent_last_second_total 286
connection_bytes_received_control 593166992
connection_bytes_received_keepalive 3678937965
connection_bytes_received_speech 123244020172
connection_bytes_received_total 127516125129
connection_bytes_sent_control 2088331420
connection_bytes_sent_keepalive 3581059679
connection_bytes_sent_speech 58534274990
connection_bytes_sent_total 64203666089
connection_filetransfer_bandwidth_received 0
connection_filetransfer_bandwidth_sent 0
connection_filetransfer_bytes_received_total 18820432
connection_filetransfer_bytes_sent_total 2495994502
connection_packets_received_control 9629091
connection_packets_received_keepalive 87329232
connection_packets_received_speech 652569190
connection_packets_received_total 749527513
connection_packets_sent_control 9645874
connection_packets_sent_keepalive 87342919
connection_packets_sent_speech 546051724
connection_packets_sent_total 643040517
virtualserver_antiflood_points_needed_command_block 150
virtualserver_antiflood_points_needed_ip_block 250
virtualserver_antiflood_points_needed_plugin_block 0
virtualserver_antiflood_points_tick_reduce 5
virtualserver_ask_for_privilegekey 0
virtualserver_autostart 1
virtualserver_channelsonline 142
virtualserver_channel_temp_delete_delay_default 0
virtualserver_clientsonline 10
virtualserver_client_connections 5520
virtualserver_codec_encryption_mode 0
virtualserver_complain_autoban_count 5
virtualserver_complain_autoban_time 1200
virtualserver_complain_remove_time 3600
virtualserver_created 1656069625
virtualserver_default_channel_admin_group 8
virtualserver_default_channel_group 8
virtualserver_default_server_group 8
virtualserver_download_quota 18446744073709551615
virtualserver_filebase files/virtualserver_1
virtualserver_flag_password 0
virtualserver_hostbanner_gfx_interval 60
virtualserver_hostbanner_gfx_url http://146.59.12.68/banner4.png
virtualserver_hostbanner_mode 2
virtualserver_hostbanner_url https://gamefuture.pl/
virtualserver_hostmessage Witaj na [b]GameFuture.pl💎 Przyszłość zaczyna się tutaj[/b]\nAktualnie online jest [b]4/64[/b
virtualserver_hostmessage_mode 2
virtualserver_icon_id 3811629053
virtualserver_id 1
virtualserver_ip 0.0.0.0, ::
virtualserver_log_channel 1
virtualserver_log_client 1
virtualserver_log_filetransfer 0
virtualserver_log_permissions 1
virtualserver_log_query 1
virtualserver_log_server 1
virtualserver_maxclients 64
virtualserver_max_download_total_bandwidth 18446744073709551615
virtualserver_max_upload_total_bandwidth 18446744073709551615
virtualserver_min_android_version 1559834030
virtualserver_min_clients_in_channel_before_forced_silence 100
virtualserver_min_client_version 1560850141
virtualserver_min_ios_version 1559144369
virtualserver_month_bytes_downloaded 612688273
virtualserver_month_bytes_uploaded 401696
virtualserver_name GameFuture.pl💎 Przyszłość zaczyna się tutaj
virtualserver_needed_identity_security_level 8
virtualserver_platform Linux
virtualserver_port 9987
virtualserver_priority_speaker_dimm_modificator -18.0000
virtualserver_queryclientsonline 6
virtualserver_query_client_connections 132049
virtualserver_reserved_slots 0
virtualserver_status online
virtualserver_total_bytes_downloaded 20844118732
virtualserver_total_bytes_uploaded 339450598
virtualserver_total_packetloss_control 0.0000
virtualserver_total_packetloss_keepalive 0.0000
virtualserver_total_packetloss_speech 0.0000
virtualserver_total_packetloss_total 0.0000
virtualserver_total_ping 6.5000
virtualserver_unique_identifier 0JT9MSZMJdoDmSo06MkardAuEF8=
virtualserver_upload_quota 18446744073709551615
virtualserver_uptime 5072192
virtualserver_version 3.13.7 [Build: 1655727713]
virtualserver_weblist_enabled 1
virtualserver_welcomemessage Zapraszamy na nasze forum i serwery CS!
ADVERTISEMENT