Vultr.com - Instant Cloud Server Deployment
TeamSpeak 3 CSgamer.cz | TeamSpeak 3 [9/32] 82.208.17.177:9987 - TeamSpeak 3 Server in Czech Republic
SERVER VARIABLES
Updated once every 24 hours
connection_bandwidth_received_last_minute_total 322
connection_bandwidth_received_last_second_total 2129
connection_bandwidth_sent_last_minute_total 268
connection_bandwidth_sent_last_second_total 163
connection_bytes_received_control 1017752493
connection_bytes_received_keepalive 3946989163
connection_bytes_received_speech 28887736895
connection_bytes_received_total 33852478551
connection_bytes_sent_control 2794625347
connection_bytes_sent_keepalive 3855844836
connection_bytes_sent_speech 36458556410
connection_bytes_sent_total 43109026593
connection_filetransfer_bandwidth_received 0
connection_filetransfer_bandwidth_sent 0
connection_filetransfer_bytes_received_total 609387
connection_filetransfer_bytes_sent_total 16407679
connection_packets_received_control 13465224
connection_packets_received_keepalive 93972797
connection_packets_received_speech 232875557
connection_packets_received_total 340313578
connection_packets_sent_control 13482333
connection_packets_sent_keepalive 94044996
connection_packets_sent_speech 289563216
connection_packets_sent_total 397090545
virtualserver_antiflood_points_needed_command_block 150
virtualserver_antiflood_points_needed_ip_block 250
virtualserver_antiflood_points_needed_plugin_block 0
virtualserver_antiflood_points_tick_reduce 5
virtualserver_ask_for_privilegekey 0
virtualserver_autostart 1
virtualserver_channelsonline 113
virtualserver_channel_temp_delete_delay_default 180
virtualserver_clientsonline 5
virtualserver_client_connections 3707
virtualserver_codec_encryption_mode 2
virtualserver_complain_autoban_count 0
virtualserver_complain_autoban_time 0
virtualserver_complain_remove_time 60
virtualserver_created 1432654734
virtualserver_default_channel_admin_group 10
virtualserver_default_channel_group 13
virtualserver_default_server_group 328
virtualserver_download_quota 18446744073709551615
virtualserver_filebase files/virtualserver_1
virtualserver_flag_password 0
virtualserver_hostbanner_gfx_interval 0
virtualserver_hostbanner_mode 0
virtualserver_hostbutton_gfx_url https://tfzmistery.cz/plus.png
virtualserver_hostbutton_tooltip Přidat/Odebrat ikonky nebo oprávnění
virtualserver_hostbutton_url https://csgamer.cz/assigner.php
virtualserver_hostmessage [b]Všechny informace o serveru nalezneš na webu [url]https://csgamer.cz[/url][/b]
virtualserver_hostmessage_mode 1
virtualserver_icon_id 399057501
virtualserver_id 1
virtualserver_ip 0.0.0.0, ::
virtualserver_log_channel 1
virtualserver_log_client 1
virtualserver_log_filetransfer 1
virtualserver_log_permissions 1
virtualserver_log_query 1
virtualserver_log_server 1
virtualserver_maxclients 32
virtualserver_max_download_total_bandwidth 18446744073709551615
virtualserver_max_upload_total_bandwidth 18446744073709551615
virtualserver_min_android_version 1559834030
virtualserver_min_clients_in_channel_before_forced_silence 100
virtualserver_min_client_version 1560850141
virtualserver_min_ios_version 1559144369
virtualserver_month_bytes_downloaded 352939
virtualserver_month_bytes_uploaded 0
virtualserver_name CSgamer.cz | TeamSpeak 3 [2/32]
virtualserver_needed_identity_security_level 8
virtualserver_nickname csgamer
virtualserver_platform Linux
virtualserver_port 9987
virtualserver_priority_speaker_dimm_modificator -18.0000
virtualserver_queryclientsonline 3
virtualserver_query_client_connections 402969
virtualserver_reserved_slots 2
virtualserver_status online
virtualserver_total_bytes_downloaded 1610970630
virtualserver_total_bytes_uploaded 62787911
virtualserver_total_packetloss_control 0.0000
virtualserver_total_packetloss_keepalive 0.0000
virtualserver_total_packetloss_speech 0.0000
virtualserver_total_packetloss_total 0.0000
virtualserver_total_ping 4.0000
virtualserver_unique_identifier sYlKqE8YOYlSzqTGqyG0ftKWRfA=
virtualserver_upload_quota 18446744073709551615
virtualserver_uptime 9784765
virtualserver_version 3.13.6 [Build: 1623234157]
virtualserver_weblist_enabled 1
virtualserver_welcomemessage [b][color=green]Vítej u nás na serveru![/color][/b]\n[color=lightgreen][b]------------------------
ADVERTISEMENT