Vultr.com - Instant Cloud Server Deployment
TeamSpeak 3 Gcore.cz 82.208.17.94:7637 - TeamSpeak 3 Server in Czech Republic
SERVER VARIABLES
Updated once every 24 hours
connection_bandwidth_received_last_minute_total 90
connection_bandwidth_received_last_second_total 83
connection_bandwidth_sent_last_minute_total 95
connection_bandwidth_sent_last_second_total 81
connection_bytes_received_control 250756882
connection_bytes_received_keepalive 1888269743
connection_bytes_received_speech 16230908961
connection_bytes_received_total 18369935586
connection_bytes_sent_control 693568237
connection_bytes_sent_keepalive 1841835743
connection_bytes_sent_speech 20969813331
connection_bytes_sent_total 23505217311
connection_filetransfer_bandwidth_received 0
connection_filetransfer_bandwidth_sent 0
connection_filetransfer_bytes_received_total 11684
connection_filetransfer_bytes_sent_total 1330163
connection_packets_received_control 3530632
connection_packets_received_keepalive 44955467
connection_packets_received_speech 145951216
connection_packets_received_total 194437315
connection_packets_sent_control 3521880
connection_packets_sent_keepalive 44922823
connection_packets_sent_speech 190742812
connection_packets_sent_total 239187515
virtualserver_antiflood_points_needed_command_block 150
virtualserver_antiflood_points_needed_ip_block 250
virtualserver_antiflood_points_needed_plugin_block 0
virtualserver_antiflood_points_tick_reduce 5
virtualserver_ask_for_privilegekey 0
virtualserver_autostart 1
virtualserver_channelsonline 43
virtualserver_channel_temp_delete_delay_default 100
virtualserver_clientsonline 3
virtualserver_client_connections 2121
virtualserver_codec_encryption_mode 2
virtualserver_complain_autoban_count 0
virtualserver_complain_autoban_time 3600
virtualserver_complain_remove_time 3600
virtualserver_created 1469835739
virtualserver_default_channel_admin_group 350
virtualserver_default_channel_group 353
virtualserver_default_server_group 3063
virtualserver_download_quota 18446744073709551615
virtualserver_filebase files/virtualserver_40
virtualserver_flag_password 0
virtualserver_hostbanner_gfx_interval 0
virtualserver_hostbanner_gfx_url https://gcore.cz/images/banners/fullbanner468.png
virtualserver_hostbanner_mode 2
virtualserver_hostbanner_url https://gcore.cz
virtualserver_hostbutton_gfx_url https://dev.gcore.cz/assets/images/logo.png
virtualserver_hostbutton_tooltip Gcore.cz
virtualserver_hostbutton_url https://gcore.cz
virtualserver_hostmessage Každý by měl změnit nick Teamspeakuser.\n[COLOR=#ff0000][B]Používáním tohoto TS serveru souh
virtualserver_hostmessage_mode 2
virtualserver_icon_id 1822409548
virtualserver_id 40
virtualserver_ip 82.208.17.94
virtualserver_log_channel 1
virtualserver_log_client 1
virtualserver_log_filetransfer 1
virtualserver_log_permissions 1
virtualserver_log_query 1
virtualserver_log_server 1
virtualserver_maxclients 60
virtualserver_max_download_total_bandwidth 18446744073709551615
virtualserver_max_upload_total_bandwidth 18446744073709551615
virtualserver_min_android_version 1559834030
virtualserver_min_clients_in_channel_before_forced_silence 100
virtualserver_min_client_version 1560850141
virtualserver_min_ios_version 1559144369
virtualserver_month_bytes_downloaded 411192
virtualserver_month_bytes_uploaded 0
virtualserver_name Gcore.cz
virtualserver_name_phonetic Server se nikdy rušit nebude
virtualserver_needed_identity_security_level 8
virtualserver_platform Linux
virtualserver_port 7637
virtualserver_priority_speaker_dimm_modificator -18.0000
virtualserver_queryclientsonline 2
virtualserver_query_client_connections 278382
virtualserver_reserved_slots 0
virtualserver_status online
virtualserver_total_bytes_downloaded 34412679928
virtualserver_total_bytes_uploaded 52404049172
virtualserver_total_packetloss_control 0.0000
virtualserver_total_packetloss_keepalive 0.0000
virtualserver_total_packetloss_speech 0.0000
virtualserver_total_packetloss_total 0.0000
virtualserver_total_ping 5.0000
virtualserver_unique_identifier oVX/SPqNEg13Ur0yAnbEw7P5bxI=
virtualserver_upload_quota 18446744073709551615
virtualserver_uptime 8128636
virtualserver_version 3.13.6 [Build: 1623234157]
virtualserver_weblist_enabled 1
virtualserver_welcomemessage [B][COLOR=#0000ff]Vítej na ts serveru gcore.cz! Můžeš si zde sám vytvořit dočasnou místnost.
ADVERTISEMENT