Vultr.com - Instant Cloud Server Deployment
Halo {XG}NOSHIELD SNIPER BG fr1.xgclan.com:2341 - Halo Server in France
TOP PLAYER STATS
39943 TOTAL PLAYERS
Search for a player:
PREV 1 ... 795 796 797 798 799 NEXT View 10 25 50 items per page
Rank Name Score Time Played Score/Min
19542 ~TFL~Texis   13 0.25 0.87
22033 ~TLM~ Cami   10 0.2 0.83
36797 ~TS#Fractal   1 0.03 0.5
1028 ~TS~#GÙÀKÀ$   273 2.85 1.6
2549 ~TS~#Steve   132 1.22 1.81
3828 ~u$#JSON   92 1.03 1.48
3325 ~u$~Jds-B   104 0.87 2
1457 ~uS#JSON   209 1.88 1.85
9175 ~WR~fabian   39 0.3 2.17
17503 ~WR~tm$   16 0.3 0.89
25228 ~xÀzT3KÀ¡   7 0.08 1.4
22033 ~YATO~   10 0.12 1.43
31782 ~Zmy   3 0.05 1
24074 ~[CST]isma~   8 0.1 1.33
11741 ~[GENÖV@Ç]~   29 0.18 2.64
23019 ~[GoldenBoY   9 0.1 1.5
12419 ~[G]OGETA~   27 0.32 1.42
31782 ~[J]óNn[Y]~   3 0.1 0.5
28034 ~[SeNSeY]~   5 0.17 0.5
19542 ~[T$]Dem0n~   13 0.3 0.72
3685 ~[]MÖRTÝ[]~   95 1 1.58
12765 ~_~ NooB   26 0.43 1
23019 ~`´Asaber¨~   9 0.13 1.13
976 ~`Dr@K`~   284 1.92 2.47
9853 ~``REBEL``~   36 0.33 1.8
34088 ~~   2 0.35 0.1
14333 ~~ aTuN ~~   22 0.38 0.96
3545 ~~Ddraig~~   98 1.27 1.29
4234 ~~HACKER~~   83 0.87 1.6
26540 ױMTH   6 0.12 0.86
16295 أ   18 0.08 3.6
8377 أTķ   43 0.27 2.69
1645 ئ   190 2.55 1.24
13145 ث   25 0.28 1.47
31782 س}~azul   3 0.03 1.5
10325 ާomar   34 0.32 1.79
15236 ޫ   20 0.28 1.18
28034 ޮ AL   5 0.05 1.67
4234 ߣLIN   83 0.53 2.59
978 ߣLIN[ ]   283 2.12 2.23
1553 ߫   199 2 1.66
23019 ߰Edgar   9 0.1 1.5
3435 ߶   101 0.67 2.53
Rank Name Score Time Played Score/Min
PREV 1 ... 795 796 797 798 799 NEXT View 10 25 50 items per page
ADVERTISEMENT