Vultr.com - Instant Cloud Server Deployment
Halo {XG}NOSHIELD SNIPER BG fr1.xgclan.com:2341 - Halo Server in France
TOP PLAYER STATS
39791 TOTAL PLAYERS
Search for a player:
PREV 1 ... 792 793 794 795 796 NEXT View 10 25 50 items per page
Rank Name Score Time Played Score/Min
36658 ~TS#Fractal   1 0.03 0.5
1026 ~TS~#GÙÀKÀ$   273 2.85 1.6
2545 ~TS~#Steve   132 1.22 1.81
3822 ~u$#JSON   92 1.03 1.48
3320 ~u$~Jds-B   104 0.87 2
1455 ~uS#JSON   209 1.88 1.85
9155 ~WR~fabian   39 0.3 2.17
17445 ~WR~tm$   16 0.3 0.89
25136 ~xÀzT3KÀ¡   7 0.08 1.4
21955 ~YATO~   10 0.12 1.43
31658 ~Zmy   3 0.05 1
23985 ~[CST]isma~   8 0.1 1.33
11709 ~[GENÖV@Ç]~   29 0.18 2.64
22938 ~[GoldenBoY   9 0.1 1.5
12386 ~[G]OGETA~   27 0.32 1.42
31658 ~[J]óNn[Y]~   3 0.1 0.5
27929 ~[SeNSeY]~   5 0.17 0.5
19472 ~[T$]Dem0n~   13 0.3 0.72
3679 ~[]MÖRTÝ[]~   95 1 1.58
12731 ~_~ NooB   26 0.43 1
22938 ~`´Asaber¨~   9 0.13 1.13
974 ~`Dr@K`~   284 1.92 2.47
9830 ~``REBEL``~   36 0.33 1.8
33961 ~~   2 0.35 0.1
14286 ~~ aTuN ~~   22 0.38 0.96
3540 ~~Ddraig~~   98 1.27 1.29
4226 ~~HACKER~~   83 0.87 1.6
26444 ױMTH   6 0.12 0.86
16240 أ   18 0.08 3.6
8364 أTķ   43 0.27 2.69
1641 ئ   190 2.55 1.24
13110 ث   25 0.28 1.47
31658 س}~azul   3 0.03 1.5
10303 ާomar   34 0.32 1.79
15186 ޫ   20 0.28 1.18
27929 ޮ AL   5 0.05 1.67
4226 ߣLIN   83 0.53 2.59
976 ߣLIN[ ]   283 2.12 2.23
1551 ߫   199 2 1.66
22938 ߰Edgar   9 0.1 1.5
3429 ߶   101 0.67 2.53
Rank Name Score Time Played Score/Min
PREV 1 ... 792 793 794 795 796 NEXT View 10 25 50 items per page
ADVERTISEMENT