Vultr.com - Instant Cloud Server Deployment
TeamSpeak 3 DreamHead.NET ts.dreamhead.net:9987 - TeamSpeak 3 Server in Bulgaria
SERVER VARIABLES
Updated once every 24 hours
connection_bandwidth_received_last_minute_total 90
connection_bandwidth_received_last_second_total 84
connection_bandwidth_sent_last_minute_total 95
connection_bandwidth_sent_last_second_total 82
connection_bytes_received_control 16559629
connection_bytes_received_keepalive 138232574
connection_bytes_received_speech 195227999
connection_bytes_received_total 350020202
connection_bytes_sent_control 47587568
connection_bytes_sent_keepalive 136339801
connection_bytes_sent_speech 429019412
connection_bytes_sent_total 612946781
connection_filetransfer_bandwidth_received 0
connection_filetransfer_bandwidth_sent 0
connection_filetransfer_bytes_received_total 184015
connection_filetransfer_bytes_sent_total 573094
connection_packets_received_control 221644
connection_packets_received_keepalive 3291128
connection_packets_received_speech 1819768
connection_packets_received_total 5332540
connection_packets_sent_control 227635
connection_packets_sent_keepalive 3325361
connection_packets_sent_speech 3976731
connection_packets_sent_total 7529727
virtualserver_antiflood_points_needed_command_block 150
virtualserver_antiflood_points_needed_ip_block 250
virtualserver_antiflood_points_needed_plugin_block 0
virtualserver_antiflood_points_tick_reduce 5
virtualserver_ask_for_privilegekey 0
virtualserver_autostart 1
virtualserver_channelsonline 156
virtualserver_channel_temp_delete_delay_default 0
virtualserver_clientsonline 2
virtualserver_client_connections 160
virtualserver_codec_encryption_mode 0
virtualserver_complain_autoban_count 5
virtualserver_complain_autoban_time 1200
virtualserver_complain_remove_time 3600
virtualserver_created 1602621652
virtualserver_default_channel_admin_group 5
virtualserver_default_channel_group 8
virtualserver_default_server_group 8
virtualserver_download_quota 18446744073709551615
virtualserver_filebase files/virtualserver_1
virtualserver_flag_password 0
virtualserver_hostbanner_gfx_interval 0
virtualserver_hostbanner_gfx_url https://i.imgur.com/U7B1B9g.png
virtualserver_hostbanner_mode 2
virtualserver_hostbanner_url https://dreamhead.net/
virtualserver_hostbutton_gfx_url https://i.ibb.co/NjM7qZ4/teasmepaka3.png
virtualserver_hostbutton_tooltip https://i.ibb.co/NjM7qZ4/teasmepaka3.png
virtualserver_hostbutton_url https://steamcommunity.com/groups/dreamheadnet
virtualserver_hostmessage Извинявам се за от лага последните няколко дни. Работи
virtualserver_hostmessage_mode 0
virtualserver_icon_id 2729267274
virtualserver_id 1
virtualserver_ip 0.0.0.0, ::
virtualserver_log_channel 1
virtualserver_log_client 1
virtualserver_log_filetransfer 1
virtualserver_log_permissions 1
virtualserver_log_query 0
virtualserver_log_server 1
virtualserver_maxclients 35
virtualserver_max_download_total_bandwidth 2048000
virtualserver_max_upload_total_bandwidth 128849018881
virtualserver_min_android_version 1559834030
virtualserver_min_clients_in_channel_before_forced_silence 100
virtualserver_min_client_version 1560850141
virtualserver_min_ios_version 1559144369
virtualserver_month_bytes_downloaded 427125
virtualserver_month_bytes_uploaded 174887
virtualserver_name DreamHead.NET
virtualserver_needed_identity_security_level 8
virtualserver_platform Linux
virtualserver_port 9987
virtualserver_priority_speaker_dimm_modificator -18.0000
virtualserver_queryclientsonline 1
virtualserver_query_client_connections 12523
virtualserver_reserved_slots 0
virtualserver_status online
virtualserver_total_bytes_downloaded 3119682826
virtualserver_total_bytes_uploaded 1405717018
virtualserver_total_packetloss_control 0.0000
virtualserver_total_packetloss_keepalive 0.0000
virtualserver_total_packetloss_speech 0.0000
virtualserver_total_packetloss_total 0.0000
virtualserver_total_ping 30.0000
virtualserver_unique_identifier jPgP/+NiUOBbujXZUvdEWCaA6+I=
virtualserver_upload_quota 18446744073709551615
virtualserver_uptime 450973
virtualserver_version 3.13.6 [Build: 1623234157]
virtualserver_weblist_enabled 0
virtualserver_welcomemessage Правила на Тс3 сървъра. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ДО КРАЯ !!!\n1.Моля
ADVERTISEMENT