Vultr.com - Instant Cloud Server Deployment
TeamSpeak 3 ecounter.pl - Dostępni użytkownicy 27/256 ts.ecounter.pl:9987 - TeamSpeak 3 Server in Poland
SERVER VARIABLES
Updated once every 24 hours
connection_bandwidth_received_last_minute_total 0
connection_bandwidth_received_last_second_total 0
connection_bandwidth_sent_last_minute_total 0
connection_bandwidth_sent_last_second_total 0
connection_bytes_received_control 25540851378
connection_bytes_received_keepalive 117808829563
connection_bytes_received_speech 950136405366
connection_bytes_received_total 1093486086307
connection_bytes_sent_control 70909549622
connection_bytes_sent_keepalive 100386823715
connection_bytes_sent_speech 1916079266010
connection_bytes_sent_total 2087375639347
connection_filetransfer_bandwidth_received 0
connection_filetransfer_bandwidth_sent 0
connection_filetransfer_bytes_received_total 50048231
connection_filetransfer_bytes_sent_total 882192719
connection_packets_received_control 394216069
connection_packets_received_keepalive 2472016180
connection_packets_received_speech 9368648382
connection_packets_received_total 12234880631
connection_packets_sent_control 394605866
connection_packets_sent_keepalive 2448459115
connection_packets_sent_speech 18907210475
connection_packets_sent_total 21750275456
virtualserver_antiflood_points_needed_command_block 150
virtualserver_antiflood_points_needed_ip_block 250
virtualserver_antiflood_points_needed_plugin_block 0
virtualserver_antiflood_points_tick_reduce 10
virtualserver_ask_for_privilegekey 0
virtualserver_autostart 1
virtualserver_channelsonline 205
virtualserver_channel_temp_delete_delay_default 0
virtualserver_clientsonline 1
virtualserver_client_connections 145085
virtualserver_codec_encryption_mode 0
virtualserver_complain_autoban_count 200
virtualserver_complain_autoban_time 1200
virtualserver_complain_remove_time 3600
virtualserver_created 0
virtualserver_default_channel_admin_group 5
virtualserver_default_channel_group 8
virtualserver_default_server_group 8
virtualserver_download_quota 18446744073709551615
virtualserver_filebase files/virtualserver_1
virtualserver_flag_password 0
virtualserver_hostbanner_gfx_interval 60
virtualserver_hostbanner_gfx_url http://i.imgur.com/9mn7cwB.jpg
virtualserver_hostbanner_mode 2
virtualserver_hostbanner_url http://ecounter.pl
virtualserver_hostmessage Wszystkie wiadomości dotyczące zmiany adresu serwera są [b]fałszywe[/b]. Pamiętaj aby [b]zareje
virtualserver_hostmessage_mode 2
virtualserver_icon_id 0
virtualserver_id 1
virtualserver_ip 0.0.0.0, ::
virtualserver_log_channel 1
virtualserver_log_client 1
virtualserver_log_filetransfer 1
virtualserver_log_permissions 1
virtualserver_log_query 1
virtualserver_log_server 1
virtualserver_maxclients 256
virtualserver_max_download_total_bandwidth 18446744073709551615
virtualserver_max_upload_total_bandwidth 18446744073709551615
virtualserver_min_android_version 1559834030
virtualserver_min_clients_in_channel_before_forced_silence 100
virtualserver_min_client_version 1560850141
virtualserver_min_ios_version 1559144369
virtualserver_month_bytes_downloaded 19328595
virtualserver_month_bytes_uploaded 731201
virtualserver_name ecounter.pl - Dostępni użytkownicy 27/256
virtualserver_needed_identity_security_level 8
virtualserver_platform Linux
virtualserver_port 9987
virtualserver_priority_speaker_dimm_modificator -18.0000
virtualserver_queryclientsonline 1
virtualserver_query_client_connections 556422
virtualserver_reserved_slots 1
virtualserver_status online
virtualserver_total_bytes_downloaded 15082241665
virtualserver_total_bytes_uploaded 574872041
virtualserver_total_packetloss_control 0.0000
virtualserver_total_packetloss_keepalive 0.0000
virtualserver_total_packetloss_speech 0.0000
virtualserver_total_packetloss_total 0.0000
virtualserver_total_ping 0.0000
virtualserver_unique_identifier fhqx/uTfqAbfnGBnKW7v86kd52E=
virtualserver_upload_quota 18446744073709551615
virtualserver_uptime 42743056
virtualserver_version 3.12.0 [Build: 1584532397]
virtualserver_weblist_enabled 1
ADVERTISEMENT