Vultr.com - Instant Cloud Server Deployment
TeamSpeak 3 iTS3.pl ★ DARMOWY ★ STABILNY ★ BEZPIECZNY ★ ts.its3.pl:9987 - TeamSpeak 3 Server in Poland
SERVER VARIABLES
Updated once every 24 hours
connection_bandwidth_received_last_minute_total 269295
connection_bandwidth_received_last_second_total 310267
connection_bandwidth_sent_last_minute_total 503392
connection_bandwidth_sent_last_second_total 516482
connection_bytes_received_control 22459641131
connection_bytes_received_keepalive 42236964915
connection_bytes_received_speech 224081398003
connection_bytes_received_total 288778004049
connection_bytes_sent_control 97632626656
connection_bytes_sent_keepalive 28925723696
connection_bytes_sent_speech 320210292412
connection_bytes_sent_total 446768642764
connection_filetransfer_bandwidth_received 0
connection_filetransfer_bandwidth_sent 1084
connection_filetransfer_bytes_received_total 33972039
connection_filetransfer_bytes_sent_total 723288615
connection_packets_received_control 494695668
connection_packets_received_keepalive 735533874
connection_packets_received_speech 1719844449
connection_packets_received_total 2950073991
connection_packets_sent_control 520286793
connection_packets_sent_keepalive 705505456
connection_packets_sent_speech 2770355798
connection_packets_sent_total 3996148047
virtualserver_antiflood_points_needed_command_block 250
virtualserver_antiflood_points_needed_ip_block 350
virtualserver_antiflood_points_needed_plugin_block 0
virtualserver_antiflood_points_tick_reduce 10
virtualserver_ask_for_privilegekey 0
virtualserver_autostart 1
virtualserver_channelsonline 3597
virtualserver_channel_temp_delete_delay_default 0
virtualserver_clientsonline 309
virtualserver_client_connections 51549
virtualserver_codec_encryption_mode 0
virtualserver_complain_autoban_count 0
virtualserver_complain_autoban_time 0
virtualserver_complain_remove_time 0
virtualserver_created 0
virtualserver_default_channel_admin_group 8
virtualserver_default_channel_group 8
virtualserver_default_server_group 8
virtualserver_download_quota 18446744073709551615
virtualserver_filebase files/virtualserver_1
virtualserver_flag_password 0
virtualserver_hostbanner_gfx_interval 60
virtualserver_hostbanner_gfx_url https://banner.its3.pl/
virtualserver_hostbanner_mode 2
virtualserver_hostbanner_url https://fb.com/its3pl
virtualserver_hostbutton_gfx_url https://i.its5.pl/donate.png
virtualserver_hostbutton_tooltip Podoba Ci się serwer? Przekaż donację na opłaty!
virtualserver_hostbutton_url https://www.tipeo.pl/botals
virtualserver_hostmessage [b]Informacje o [color=purple]aktualizacjach zapory[/color] i [u][color=green]nowości[/color][/u]:
virtualserver_hostmessage_mode 2
virtualserver_icon_id 1730053732
virtualserver_id 1
virtualserver_ip 0.0.0.0, ::
virtualserver_log_channel 1
virtualserver_log_client 1
virtualserver_log_filetransfer 0
virtualserver_log_permissions 1
virtualserver_log_query 1
virtualserver_log_server 1
virtualserver_maxclients 1024
virtualserver_max_download_total_bandwidth 18446744073709551615
virtualserver_max_upload_total_bandwidth 18446744073709551615
virtualserver_min_android_version 1559834030
virtualserver_min_clients_in_channel_before_forced_silence 1024
virtualserver_min_client_version 1560850141
virtualserver_min_ios_version 1559144369
virtualserver_month_bytes_downloaded 154943152
virtualserver_month_bytes_uploaded 5073914
virtualserver_name iTS3.pl ★ DARMOWY ★ STABILNY ★ BEZPIECZNY ★
virtualserver_name_phonetic iTS3.pl
virtualserver_needed_identity_security_level 8
virtualserver_nickname #its3:#its5:its5:botals:blave
virtualserver_password riqPX4X4vLaQ4SSMk06xWRl6I6o=
virtualserver_platform Linux
virtualserver_port 9987
virtualserver_priority_speaker_dimm_modificator -12.0000
virtualserver_queryclientsonline 12
virtualserver_query_client_connections 17115
virtualserver_reserved_slots 1
virtualserver_status online
virtualserver_total_bytes_downloaded 103376714657
virtualserver_total_bytes_uploaded 2285543174
virtualserver_total_packetloss_control 0.0020
virtualserver_total_packetloss_keepalive 0.0026
virtualserver_total_packetloss_speech 0.0042
virtualserver_total_packetloss_total 0.0029
virtualserver_total_ping 30.0067
virtualserver_unique_identifier zeOndgNyO+PoTJydmXw320rbhsE=
virtualserver_upload_quota 18446744073709551615
virtualserver_uptime 1427168
virtualserver_version 3.13.3 [Build: 1608128225]
virtualserver_weblist_enabled 1
virtualserver_welcomemessage [b][color=red][u]UWAGA![/u][/color] Adres naszego serwera [color=green][u]nigdy[/u][/color] się nie
ADVERTISEMENT