Vultr.com - Instant Cloud Server Deployment
TeamSpeak 3 iTS3.pl ★ DARMOWY ★ STABILNY ★ BEZPIECZNY ★ ts.its3.pl:9987 - TeamSpeak 3 Server in Poland
SERVER VARIABLES
Updated once every 24 hours
connection_bandwidth_received_last_minute_total 65044
connection_bandwidth_received_last_second_total 60872
connection_bandwidth_sent_last_minute_total 60317
connection_bandwidth_sent_last_second_total 64706
connection_bytes_received_control 109447867367
connection_bytes_received_keepalive 115418235382
connection_bytes_received_speech 893400294506
connection_bytes_received_total 1118266397255
connection_bytes_sent_control 381376580860
connection_bytes_sent_keepalive 112883400634
connection_bytes_sent_speech 1189955921003
connection_bytes_sent_total 1684215902497
connection_filetransfer_bandwidth_received 0
connection_filetransfer_bandwidth_sent 0
connection_filetransfer_bytes_received_total 47294009
connection_filetransfer_bytes_sent_total 1715942273
connection_packets_received_control 2437604158
connection_packets_received_keepalive 2749053597
connection_packets_received_speech 7452307711
connection_packets_received_total 12638965466
connection_packets_sent_control 2451190856
connection_packets_sent_keepalive 2753253674
connection_packets_sent_speech 10890777916
connection_packets_sent_total 16095222446
virtualserver_antiflood_points_needed_command_block 250
virtualserver_antiflood_points_needed_ip_block 350
virtualserver_antiflood_points_needed_plugin_block 0
virtualserver_antiflood_points_tick_reduce 10
virtualserver_ask_for_privilegekey 0
virtualserver_autostart 1
virtualserver_channelsonline 3597
virtualserver_channel_temp_delete_delay_default 0
virtualserver_clientsonline 164
virtualserver_client_connections 105057
virtualserver_codec_encryption_mode 0
virtualserver_complain_autoban_count 0
virtualserver_complain_autoban_time 0
virtualserver_complain_remove_time 0
virtualserver_created 0
virtualserver_default_channel_admin_group 8
virtualserver_default_channel_group 8
virtualserver_default_server_group 8
virtualserver_download_quota 18446744073709551615
virtualserver_filebase files/virtualserver_1
virtualserver_flag_password 0
virtualserver_hostbanner_gfx_interval 60
virtualserver_hostbanner_gfx_url https://banner.its3.pl/
virtualserver_hostbanner_mode 2
virtualserver_hostbanner_url https://fb.com/its3pl
virtualserver_hostbutton_gfx_url https://i.its5.pl/donate.png
virtualserver_hostbutton_tooltip Podoba Ci się serwer? Przekaż donację na opłaty!
virtualserver_hostbutton_url https://zrzutka.its3.pl/
virtualserver_hostmessage [b]Trwa oficjalna zbiórka na licencję serwera iTS3.pl\nWpłacając >1 PLN sprawiasz, że nie powin
virtualserver_hostmessage_mode 2
virtualserver_icon_id 1730053732
virtualserver_id 1
virtualserver_ip 0.0.0.0, ::
virtualserver_log_channel 1
virtualserver_log_client 1
virtualserver_log_filetransfer 0
virtualserver_log_permissions 1
virtualserver_log_query 1
virtualserver_log_server 1
virtualserver_maxclients 1024
virtualserver_max_download_total_bandwidth 18446744073709551615
virtualserver_max_upload_total_bandwidth 18446744073709551615
virtualserver_min_android_version 1559834030
virtualserver_min_clients_in_channel_before_forced_silence 1024
virtualserver_min_client_version 1560850141
virtualserver_min_ios_version 1559144369
virtualserver_month_bytes_downloaded 43280764
virtualserver_month_bytes_uploaded 1342686
virtualserver_name iTS3.pl ★ DARMOWY ★ STABILNY ★ BEZPIECZNY ★
virtualserver_name_phonetic iTS3.pl
virtualserver_needed_identity_security_level 8
virtualserver_nickname #its3:#its5:its5:botals:blave
virtualserver_password riqPX4X4vLaQ4SSMk06xWRl6I6o=
virtualserver_platform Linux
virtualserver_port 9987
virtualserver_priority_speaker_dimm_modificator -12.0000
virtualserver_queryclientsonline 12
virtualserver_query_client_connections 63824
virtualserver_reserved_slots 1
virtualserver_status online
virtualserver_total_bytes_downloaded 120521018411
virtualserver_total_bytes_uploaded 2917983390
virtualserver_total_packetloss_control 0.0004
virtualserver_total_packetloss_keepalive 0.0003
virtualserver_total_packetloss_speech 0.0013
virtualserver_total_packetloss_total 0.0004
virtualserver_total_ping 30.1184
virtualserver_unique_identifier zeOndgNyO+PoTJydmXw320rbhsE=
virtualserver_upload_quota 18446744073709551615
virtualserver_uptime 5439343
virtualserver_version 3.13.7 [Build: 1655727713]
virtualserver_weblist_enabled 1
virtualserver_welcomemessage [b][color=red][u]UWAGA![/u][/color] Adres naszego serwera [color=green][u]nigdy[/u][/color] się nie
ADVERTISEMENT