Vultr.com - Instant Cloud Server Deployment
TeamSpeak 3 TS3.Fragujemy.com ★ DARMOWY ★ BEZPIECZNY ★ (3/64) ts3.fragujemy.com:9987 - TeamSpeak 3 Server in Poland
SERVER VARIABLES
Updated once every 24 hours
connection_bandwidth_received_last_minute_total 301
connection_bandwidth_received_last_second_total 294
connection_bandwidth_sent_last_minute_total 336
connection_bandwidth_sent_last_second_total 286
connection_bytes_received_control 855935373
connection_bytes_received_keepalive 4178475791
connection_bytes_received_speech 43963140725
connection_bytes_received_total 48997551889
connection_bytes_sent_control 2814521622
connection_bytes_sent_keepalive 4078351344
connection_bytes_sent_speech 71547379292
connection_bytes_sent_total 78440252258
connection_filetransfer_bandwidth_received 0
connection_filetransfer_bandwidth_sent 0
connection_filetransfer_bytes_received_total 1027194
connection_filetransfer_bytes_sent_total 422585978
connection_packets_received_control 15136659
connection_packets_received_keepalive 99309567
connection_packets_received_speech 315385706
connection_packets_received_total 429831932
connection_packets_sent_control 15265004
connection_packets_sent_keepalive 99471984
connection_packets_sent_speech 538904795
connection_packets_sent_total 653641783
virtualserver_antiflood_points_needed_command_block 150
virtualserver_antiflood_points_needed_ip_block 250
virtualserver_antiflood_points_needed_plugin_block 0
virtualserver_antiflood_points_tick_reduce 10
virtualserver_ask_for_privilegekey 0
virtualserver_autostart 1
virtualserver_channelsonline 384
virtualserver_channel_temp_delete_delay_default 0
virtualserver_clientsonline 8
virtualserver_client_connections 6506
virtualserver_codec_encryption_mode 0
virtualserver_complain_autoban_count 0
virtualserver_complain_autoban_time 1200
virtualserver_complain_remove_time 3600
virtualserver_created 1591097605
virtualserver_default_channel_admin_group 13
virtualserver_default_channel_group 8
virtualserver_default_server_group 8
virtualserver_download_quota 18446744073709551615
virtualserver_filebase files/virtualserver_1
virtualserver_flag_password 0
virtualserver_hostbanner_gfx_interval 0
virtualserver_hostbanner_gfx_url https://fragujemy.com/uploads/fg_img/FG_Forum_Banners/fg_teamspeak3.jpeg
virtualserver_hostbanner_mode 2
virtualserver_hostbanner_url https://fragujemy.com
virtualserver_hostbutton_gfx_url https://fragujemy.com/uploads/fg_img/FG_Servers/fg_ts3_fb.png
virtualserver_hostbutton_tooltip KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO FANPAGE
virtualserver_hostbutton_url https://www.facebook.com/siecfragujemy/
virtualserver_hostmessage Przerwa techniczna naszego serwera TS3 została zakończona - zapraszamy!
virtualserver_hostmessage_mode 0
virtualserver_icon_id 3016844205
virtualserver_id 1
virtualserver_ip 0.0.0.0, ::
virtualserver_log_channel 1
virtualserver_log_client 1
virtualserver_log_filetransfer 1
virtualserver_log_permissions 1
virtualserver_log_query 1
virtualserver_log_server 1
virtualserver_maxclients 64
virtualserver_max_download_total_bandwidth 18446744073709551615
virtualserver_max_upload_total_bandwidth 18446744073709551615
virtualserver_min_android_version 1559834030
virtualserver_min_clients_in_channel_before_forced_silence 100
virtualserver_min_client_version 1560850141
virtualserver_min_ios_version 1559144369
virtualserver_month_bytes_downloaded 208734422
virtualserver_month_bytes_uploaded 667614
virtualserver_name TS3.Fragujemy.com ★ DARMOWY ★ BEZPIECZNY ★ (4/64)
virtualserver_name_phonetic FG
virtualserver_needed_identity_security_level 8
virtualserver_nickname fragujemy
virtualserver_platform Linux
virtualserver_port 9987
virtualserver_priority_speaker_dimm_modificator -18.0000
virtualserver_queryclientsonline 4
virtualserver_query_client_connections 86926
virtualserver_reserved_slots 2
virtualserver_status online
virtualserver_total_bytes_downloaded 9512936661
virtualserver_total_bytes_uploaded 200318090
virtualserver_total_packetloss_control 0.0007
virtualserver_total_packetloss_keepalive 0.0000
virtualserver_total_packetloss_speech 0.0000
virtualserver_total_packetloss_total 0.0000
virtualserver_total_ping 3.5000
virtualserver_unique_identifier ddpUfw8BFrqer/L0NqisxBC1X0c=
virtualserver_upload_quota 18446744073709551615
virtualserver_uptime 5141006
virtualserver_version 3.13.6 [Build: 1623234157]
virtualserver_weblist_enabled 1
virtualserver_welcomemessage \n******************************************************************\n\n[b][color=#00c4fe]Witaj na n
ADVERTISEMENT