Vultr.com - Instant Cloud Server Deployment
TeamSpeak 3 GameManiak.pl - TS3 ts3.gamemaniak.pl:8464 - TeamSpeak 3 Server in Poland
SERVER VARIABLES
Updated once every 24 hours
connection_bandwidth_received_last_minute_total 0
connection_bandwidth_received_last_second_total 0
connection_bandwidth_sent_last_minute_total 0
connection_bandwidth_sent_last_second_total 0
connection_bytes_received_control 196542673
connection_bytes_received_keepalive 1088570453
connection_bytes_received_speech 7983051069
connection_bytes_received_total 9268164195
connection_bytes_sent_control 492938554
connection_bytes_sent_keepalive 1063656194
connection_bytes_sent_speech 8897259188
connection_bytes_sent_total 10453853936
connection_filetransfer_bandwidth_received 0
connection_filetransfer_bandwidth_sent 0
connection_filetransfer_bytes_received_total 10153
connection_filetransfer_bytes_sent_total 442780
connection_packets_received_control 2537441
connection_packets_received_keepalive 25917788
connection_packets_received_speech 81479365
connection_packets_received_total 109934594
connection_packets_sent_control 2540999
connection_packets_sent_keepalive 25942834
connection_packets_sent_speech 89057376
connection_packets_sent_total 117541209
virtualserver_antiflood_points_needed_command_block 100
virtualserver_antiflood_points_needed_ip_block 120
virtualserver_antiflood_points_needed_plugin_block 0
virtualserver_antiflood_points_tick_reduce 50
virtualserver_ask_for_privilegekey 0
virtualserver_autostart 1
virtualserver_channelsonline 94
virtualserver_channel_temp_delete_delay_default 0
virtualserver_clientsonline 1
virtualserver_client_connections 934
virtualserver_codec_encryption_mode 0
virtualserver_complain_autoban_count 5
virtualserver_complain_autoban_time 1200
virtualserver_complain_remove_time 3600
virtualserver_created 1430858026
virtualserver_default_channel_admin_group 9
virtualserver_default_channel_group 12
virtualserver_default_server_group 10
virtualserver_download_quota 25
virtualserver_filebase files/virtualserver_2
virtualserver_flag_password 0
virtualserver_hostbanner_gfx_interval 0
virtualserver_hostbanner_gfx_url http://gamemaniak.pl/grafiki/headerIPB.jpg
virtualserver_hostbanner_mode 0
virtualserver_hostbanner_url http://gamemaniak.pl
virtualserver_hostbutton_gfx_url http://gamemaniak.pl/grafiki/steamgmlogo.jpg
virtualserver_hostbutton_tooltip GameManiak.pl - Twoje Centrum Gier
virtualserver_hostbutton_url http://gamemaniak.pl
virtualserver_hostmessage Jeśli również chciałbyś pomóc, zapraszam do kontaktu na [url=https://steamcommunity.com/id/mar
virtualserver_hostmessage_mode 2
virtualserver_icon_id 3366955787
virtualserver_id 2
virtualserver_ip 0.0.0.0, ::
virtualserver_log_channel 1
virtualserver_log_client 1
virtualserver_log_filetransfer 1
virtualserver_log_permissions 1
virtualserver_log_query 1
virtualserver_log_server 1
virtualserver_maxclients 32
virtualserver_max_download_total_bandwidth 18446744073709551615
virtualserver_max_upload_total_bandwidth 18446744073709551615
virtualserver_min_android_version 1559834030
virtualserver_min_clients_in_channel_before_forced_silence 20
virtualserver_min_client_version 1560850141
virtualserver_min_ios_version 1559144369
virtualserver_month_bytes_downloaded 195524
virtualserver_month_bytes_uploaded 10153
virtualserver_name GameManiak.pl - TS3
virtualserver_needed_identity_security_level 8
virtualserver_password mCzKR67yD5WXs/srmxcpI7AyraY=
virtualserver_platform Linux
virtualserver_port 8464
virtualserver_priority_speaker_dimm_modificator -18.0000
virtualserver_queryclientsonline 1
virtualserver_query_client_connections 278555
virtualserver_reserved_slots 0
virtualserver_status online
virtualserver_total_bytes_downloaded 521613975
virtualserver_total_bytes_uploaded 324294375
virtualserver_total_packetloss_control 0.0000
virtualserver_total_packetloss_keepalive 0.0000
virtualserver_total_packetloss_speech 0.0000
virtualserver_total_packetloss_total 0.0000
virtualserver_total_ping 0.0000
virtualserver_unique_identifier GZfzdupjtAdYxqSwThXjywQrBJ4=
virtualserver_upload_quota 10
virtualserver_uptime 9337867
virtualserver_version 3.13.7 [Build: 1655727713]
virtualserver_weblist_enabled 1
virtualserver_welcomemessage Witaj na serwerze[b] GameManiak.pl - TS3[/b], odwiedź forum [URL]www.gamemaniak.pl[/URL] aby otrzym
ADVERTISEMENT