Vultr.com - Instant Cloud Server Deployment
TeamSpeak 3 POL-SPEAK.pl (DARMOWE KANAŁY) tsdns.pol-speak.pl:9987 - TeamSpeak 3 Server in Poland
SERVER VARIABLES
Updated once every 24 hours
connection_bandwidth_received_last_minute_total 63484
connection_bandwidth_received_last_second_total 66972
connection_bandwidth_sent_last_minute_total 58367
connection_bandwidth_sent_last_second_total 58625
connection_bytes_received_control 8103891
connection_bytes_received_keepalive 20456620
connection_bytes_received_speech 205689895
connection_bytes_received_total 234250406
connection_bytes_sent_control 46060091
connection_bytes_sent_keepalive 19999677
connection_bytes_sent_speech 218233526
connection_bytes_sent_total 284293294
connection_filetransfer_bandwidth_received 0
connection_filetransfer_bandwidth_sent 0
connection_filetransfer_bytes_received_total 0
connection_filetransfer_bytes_sent_total 208704
connection_packets_received_control 160868
connection_packets_received_keepalive 487032
connection_packets_received_speech 2027179
connection_packets_received_total 2675079
connection_packets_sent_control 161973
connection_packets_sent_keepalive 487797
connection_packets_sent_speech 2082457
connection_packets_sent_total 2732227
virtualserver_antiflood_points_needed_command_block 250
virtualserver_antiflood_points_needed_ip_block 350
virtualserver_antiflood_points_needed_plugin_block 0
virtualserver_antiflood_points_tick_reduce 10
virtualserver_ask_for_privilegekey 0
virtualserver_autostart 1
virtualserver_channelsonline 1545
virtualserver_channel_temp_delete_delay_default 60
virtualserver_clientsonline 53
virtualserver_client_connections 81
virtualserver_codec_encryption_mode 1
virtualserver_complain_autoban_count 0
virtualserver_complain_autoban_time 0
virtualserver_complain_remove_time 0
virtualserver_created 1337031736
virtualserver_default_channel_admin_group 27
virtualserver_default_channel_group 8
virtualserver_default_server_group 8
virtualserver_download_quota 18446744073709551615
virtualserver_filebase files/virtualserver_1
virtualserver_flag_password 0
virtualserver_hostbanner_gfx_interval 60
virtualserver_hostbanner_gfx_url http://banner.pol-speak.pl
virtualserver_hostbanner_mode 2
virtualserver_hostbanner_url http://pol-speak.pl/
virtualserver_hostbutton_gfx_url https://www.facebook.com/images/fb_icon_325x325.png
virtualserver_hostbutton_tooltip POL-SPEAK.pl Facebook
virtualserver_hostbutton_url http://www.facebook.com/ts3POLSPEAKpl
virtualserver_hostmessage [b][color=red]UWAGA![/color] Wszelkie informacje o zmianie adresu IP są nieprawdziwe.\n[color=red]W
virtualserver_hostmessage_mode 2
virtualserver_icon_id 3932073754
virtualserver_id 1
virtualserver_ip 51.83.204.9
virtualserver_log_channel 1
virtualserver_log_client 1
virtualserver_log_filetransfer 0
virtualserver_log_permissions 1
virtualserver_log_query 1
virtualserver_log_server 1
virtualserver_maxclients 1024
virtualserver_max_download_total_bandwidth 18446744073709551615
virtualserver_max_upload_total_bandwidth 18446744073709551615
virtualserver_min_android_version 1559834030
virtualserver_min_clients_in_channel_before_forced_silence 1024
virtualserver_min_client_version 1566767614
virtualserver_min_ios_version 1559144369
virtualserver_month_bytes_downloaded 395222656
virtualserver_month_bytes_uploaded 20342298
virtualserver_name POL-SPEAK.pl (DARMOWE KANAŁY)
virtualserver_needed_identity_security_level 8
virtualserver_nickname polspeak
virtualserver_password J3euV8MkMLtURmtPsPsHI0pFcsg=
virtualserver_platform Linux
virtualserver_port 9987
virtualserver_priority_speaker_dimm_modificator -18.0000
virtualserver_queryclientsonline 9
virtualserver_query_client_connections 862
virtualserver_reserved_slots 1
virtualserver_status online
virtualserver_total_bytes_downloaded 45837045593
virtualserver_total_bytes_uploaded 725064578
virtualserver_total_packetloss_control 0.0008
virtualserver_total_packetloss_keepalive 0.0039
virtualserver_total_packetloss_speech 0.0005
virtualserver_total_packetloss_total 0.0035
virtualserver_total_ping 33.5455
virtualserver_unique_identifier tq7Ikm3fndvg/CVPZN/Kh3jn1ro=
virtualserver_upload_quota 18446744073709551615
virtualserver_uptime 15960
virtualserver_version 3.12.0 [Build: 1584532397]
virtualserver_weblist_enabled 1
virtualserver_welcomemessage [b][color=red]WAŻNE ![/color] Łącz się używając domen: pol-speak.pl\n[color=red]Uwaga![/color]
ADVERTISEMENT